Opengeestig

Hulp bij schooluitval

Wat ik geloof over pedagogiek:

  • We moeten het recht van kinderen op een gezonde pedagogische relatie borgen. Niet het recht op het toegediend krijgen van gestandaardiseerd onderwijs.
  • Pedagogiek zoekt steeds de balans tussen omhulling en uitdaging. Tussen veiligheid en stimulering, tussen vorm en vrijheid.
  • Een gezonde pedagogische relatie is nooit een controle-relatie maar altijd een vertrouwensrelatie.
  • In een pedagogisch klimaat worden kinderen vertrouwd. Vertrouwen vraagt moed. Die moed haal je uit bezieling, verdieping en collegiale steun.
  • Onderwijsverbeteringen zijn alleen duurzaam in een gezond pedagogisch klimaat.
  • Een gezond pedagogisch klimaat bevat lage drukgebieden. Plekken waar wel geleerd wordt maar waar geen prestatiedruk of toetsdruk heerst.
  • Pedagogiek is kinderen helpen hechten aan de wereld. Dat nalaten is een van de oorzaken van de groeiende vraag naar jeugdhulpverlening.
  • Wie zorgt voor de ontwikkeling van kinderen wil zorg en ontwikkeling niet scheiden. Elke hulpverlener mag een leraar zijn, elke leraar een hulpverlener.
  • Het is niet onze taak om kinderen gelukkig te maken. Dat is hun eigen taak. Het is onze taak ze daartoe in staat te stellen.
  • Een pedagoog die zich richt op het ontwikkelbelang van het kind zal misschien niet altijd aardig gevonden worden maar nooit gehaat zijn.