Opengeestig

Hulp bij schooluitval

Wie wil ik graag helpen?

 • Kinderen en jongeren van 12 tot 24

 • Scholen (zorgcoordinatoren, schoolleiders, schoolbestuurders)

 • Samenwerkingsverbanden

 • Gemeenten (afdelingen jeugd, leerplicht, welzijn, onderwijs)

 • GGZ-instellingen (jeugd-GGZ, en volwassen GGZ voor adolescenten van 18 tot 24)

 • Jeugdzorg (Jeugdzorginstellingen en bureaus jeugdzorg)


Welke hulp kan ik bieden?

 • Begeleiden van schooluitvallers of dreigende uitvallers¬†¬†

 • Beleidsontwikkeling voor uitvalpreventie

 • Advies over preventie van schooluitval en reintegratie na schooluitval

 • Projectmanagment bij het opzetten thuiszittersvoorzieningen

 • Manager/ docent van thuiszittersvoorzieningen

 • Advies over thuiszittersvoorzieningen