Opengeestig

Hulp bij schooluitval

Martin Schravesande

Ik zie graag mensen groeien. Als je me vraagt waarom, glimlach ik als een boer die uitkijkt over een akker met opkomend graan. Vroeger werkte ik aan het voorkomen van schooluitval op het ministerie van OCW en zo weet ik dat mopperen op ‘het onderwijssysteem’ geen zin heeft. Voor pedagogiek is moed nodig. Die vind je meestal niet bij ministeries, procedures en systemen, maar in bezieling, verdieping en collegialiteit.

Behalve als beleidsmaker en organisatie-adviseur op het ministerie werkte ik ook als manager bij een stichting en als docent in het hoger beroepsonderwijs. In 2016 startte ik op een school voor speciaal onderwijs een klas voor kinderen die zijn vastgelopen in het voortgezet onderwijs. Daarover schreef ik oa het boek 'De thuiszittersklas, op zoek naar de wil om te leren'. (Uitgeverij van Gennep, ISBN 9789461645463) en het essay 'Benader thuiszittersproblematiek als pedagogisch vraagstuk' (NTOR, maart 2022)

Opengeestig

Met een open geest maak je ruimte voor contact. Kwetsbaar, integer menselijk contact is de basis van gezonde pedagogische relaties met kinderen. Die pedagogische relatie is het fundament van goed onderwijs en goede jeugdhulpverlening. Dat vergeten we wel eens, want kwetsbaar, integer contact is best spannend. Dan voelt het veiliger om te praten over systemen, procedures, politiek en geld. Die zijn natuurlijk ook belangrijk. Voor ons, niet voor kinderen.

Als je werkt met kinderen met problemen dan weet je hoe belangrijk het is om niet alleen openminded te zijn, maar ook een beetje geestig. Anders gaan kinderen de zwaarte van jouw zorgen om hun lot voelen en daar hebben ze niks aan. Daarom bied ik opengeestig hulp aan scholen, zorginstellingen en gemeenten die zich zorgen maken om thuiszitters en (dreigende) uitvallers.